KONFERENCJA

Wśród zaproszonych gości specjalnych i prelegentów znaleźli się praktycy o najwyższych kwalifikacjach: przedstawiciele wydziałów do walki z cyberprzestępczością Policji, eksperci z największych międzynarodowych firm oraz wybitni specjaliści ds. zarządzania zasobami informatycznymi, włącznie ze współautorem normy ISO/IEC 19770-1.

 

Poniżej zapis wystąpień wszystkich prelegentów oraz Panelu Dyskusyjnego, który zakończył konferencję. W dolnej sekcji strony także prezentacje prelegentów do pobrania w PDF.

Włodzimierz Nowak (Ministerstwo Cyfryzacji)

Dominik Rozdziałowski (Biuro dw. z Cybeprzestępczością KGP)

Ryszard Piotrowski (Biuro dw. z Cybeprzestępczością KWP we Wrocławiu)

Roman Skrzypczyński (PwC)

Krzysztof Bączkiewicz (ISO WG-21)

Tomasz Byjoś (Totalizator Sportowy)

Zoltán Précsényi (Symantec)

Marja Laitinen (Microsoft Digital Crimes Unit)

PANEL DYSKUSYJNY (Jak skutecznie chronić się przed cyberatakami)