SZKOLENIE SAM ADVANTAGE

 

Gdyby ktoś chciał wdrażać program zarządzania zasobami informatycznymi SAM mając tylko tekst normy ISO/IEC 19770-1 w ręku, to narażony jest na bardzo wiele błędów w jej interpretacji. Przykładowo norma mówi o tym, że owszem trzeba posiadać pewne polityki, natomiast nie mówi już w jaki sposób pisać te polityki, ani w jaki sposób je wdrażać. Dlatego polecam każdemu kto rozpoczyna wdrożenie pełnego programu zarządzania oprogramowaniem, aby zaczął przede wszystkim od odpowiedniego szkolenia.

Krzysztof Bączkiewicz, współtwórca normy ISO/IEC 19770-1 i członek grupy WG21 w ISO 

 

 

Szkolenie BSA jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie polskich firm, ale też jednostek administracji publicznej w zakresie profesjonalnego zarządzania oprogramowaniem. Samodzielne wdrażanie procedur zarządzania oprogramowaniem SAM jest możliwe, jednak naraża firmy na szereg błędów w interpretacji normy, która nie określa dokładnie jak takie polityki powinny być sformułowane. Dlatego przed rozpoczęciem tego procesu, kluczowe jest poznanie wszystkich aspektów z tym związanych.

 

SAM ADVANTAGE SKŁADA SIĘ Z CZTERECH ETAPÓW:

Wiarygodne dane czyli ustalenie aktualnego stanu posiadania.
Efekt: pozwala firmom uzyskać wiarygodne informacje na temat posiadanego oprogramowania i wymaganych licencji.

 

Kontrolowanie środowiska czyli spójne zarządzanie.
Efekt: dzięki efektywnym procedurom zarządzania i środkom kontroli możliwe jest rozpoznanie zagrożeń i podjęcie odpowiednich działań

 

Kluczowe procesy operacyjne czyli wdrożenie programu w firmie.
Efekt: zarządzanie oprogramowaniem staje się integralną częścią kluczowych procesów operacyjnych firmy

 

Pełna integracja systemów czyli trwałe korzyści.
Efekt: całkowita zgodność z normą ISO/IEC 19770-1. Na tym etapie procesy zarządzania oprogramowaniem są w pełni spójne ze wszystkimi systemami zarządzania i procesami operacyjnymi firmy