SZKOLENIE SAM ADVANTAGE

O jakości szkolenia świadczą opinie osób, które miały okazję je odbyć:

 

Z mojego punktu widzenia, czyli stricte operacyjnego, największe korzyści ze szkolenia SAM Advantage to efektywność i bezpieczeństwo. Szkolenie pozwala m.in. lepiej zrozumieć procesy przewidziane normą ISO, przez co umożliwia uniknięcie błędów przy jej wprowadzaniu.

Tomasz Byjoś, Główny Specjalista ds. Systemów Informatycznych Totalizatora Sportowego

 

Gdyby ktoś chciał wdrażać program zarządzania zasobami informatycznymi SAM mając tylko tekst normy ISO/IEC 19770-1 w ręku, to narażony jest na bardzo wiele błędów w jej interpretacji. Przykładowo norma mówi o tym, że owszem trzeba posiadać pewne polityki, natomiast nie mówi już w jaki sposób pisać te polityki, ani w jaki sposób je wdrażać. Dlatego polecam każdemu kto rozpoczyna wdrożenie pełnego programu zarządzania oprogramowaniem, aby zaczął przede wszystkim od odpowiedniego szkolenia.

Krzysztof Bączkiewicz, współtwórca normy ISO/IEC 19770-1 i członek grupy WG21 w ISO 

 

 

Szkolenie BSA jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie polskich firm w tym zakresie. Samodzielne wdrażanie procedur zarządzania oprogramowaniem SAM jest możliwe, jednak naraża firmy na szereg błędów w interpretacji normy, która nie określa dokładnie jak takie polityki powinny być sformułowane. Dlatego przed rozpoczęciem tego procesu, kluczowe jest poznanie wszystkich aspektów z tym związanych.

 

SAM ADVANTAGE SKŁADA SIĘ Z CZTERECH ETAPÓW:

Wiarygodne dane czyli ustalenie aktualnego stanu posiadania.
Efekt: pozwala firmom uzyskać wiarygodne informacje na temat posiadanego oprogramowania i wymaganych licencji.

 

Kontrolowanie środowiska czyli spójne zarządzanie.
Efekt: dzięki efektywnym procedurom zarządzania i środkom kontroli możliwe jest rozpoznanie zagrożeń i podjęcie odpowiednich działań

 

Kluczowe procesy operacyjne czyli wdrożenie programu w firmie.
Efekt: zarządzanie oprogramowaniem staje się integralną częścią kluczowych procesów operacyjnych firmy

 

Pełna integracja systemów czyli trwałe korzyści.
Efekt: całkowita zgodność z normą ISO/IEC 19770-1. Na tym etapie procesy zarządzania oprogramowaniem są w pełni spójne ze wszystkimi systemami zarządzania i procesami operacyjnymi firmy